Bøker

  1. O.A. Øren: «Under overflaten på klimaproblemet», Kolofon, januar, 2016.